YARGITAY KARARLARI

Yargıtay Kararı: Trafik kazası nedeniyle tazminat davasında ceza zamanaşımı süresinin uygulanması için kamu davasının açılmış olması veya mahkumiyet kararı verilmiş bulunması şart değildir.

T.C. YARGITAY 17. Hukuk Dairesi Esas No     :  2015/18001 E. Karar No    : 2016/8561 K. Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – […]

Yargıtay Kararı: İşçinin alkollü olarak ve uyuşturucu madde kullanarak işe gelmesi

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi     Esas No: 2016/1000 E. Karar No: 2016/21771 K. DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup […]

Yargıtay Kararı: Vekaletsiz iş görme zamanaşımı süresi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO     : 2012/22537 KARAR NO : 2013/2399 Y A R G I T A Y İ L A M I Taraflar arasında görülen alacak davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K […]