MAKALELERİM

The Principle of Confidentiality In Mediation and the Role of Confidentiality In Commercial Mediation

(Arabuluculukta Gizlilik İlkesi ve Ticari Arabuluculukta Gizliliğin Rolü)  Av. Dursun AL tarafından yazılan bu makale, MUSIAD Afro Eurasian Studies dergisinde yayımlanmıştır.   ***”Afro Eurasian Studies Journal Volume 6, Issue 1&2, Spring&Fall 2017, pp. 15-32″ The Principle of Confidentiality In Mediation and the Role of Confidentiality In Commercial Mediation Att. Dursun Al Abstract Mediation alternative dispute […]

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Toplu Eylem Hakkı

Av. Dursun AL tarafından yazılan bu makale, Econder Uluslararası Akademik Dergi’de yayınlanmıştır. Öz Toplu eylemler hakkında ILO 87 ve 98 sayılı uluslararası sözleşmeleri ile AİHS 11. ve 10 maddeleri bulunmaktadır. Anayasamızın 90. Maddesi gereğince AİHM tarafından temel haklardan kabul edilen sendikal haklar konusunda iç hukukumuzla uluslararası sözleşmelerin çatıştığı noktalarda ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin üstün tutulacağı açıktır. […]

Ticari İşletme Devrinin Alacağın Devri ve Borcun Üstlenilmesi Açısından Değerlendirilmesi

Av. Dursun AL tarafından yazılan bu makale, İstanbul Barosu Dergisi’nde yayınlanmıştır. Teknolojinin ve iletişimin hızla geliştiği günümüzde, küreselleşme ivme kazanmış olup, sosyal ve ekonomik ilişkiler yoğunlaşmıştır. Bu yoğunlaşmanın zorunlu bir sonucu olarak hukuk alanında da yeni kurallar ve kurumlar getirilmiştir. Alacağın devri, borcun üstlenilmesi, borca katılma, sözleşmenin devri, sözleşmeye katılma, ticari işletme devri, ciro, alacağı […]