Ticari İşletme Devrinin Alacağın Devri ve Borcun Üstlenilmesi Açısından Değerlendirilmesi

Av. Dursun AL tarafından yazılan bu makale, İstanbul Barosu Dergisi’nde yayınlanmıştır.

Teknolojinin ve iletişimin hızla geliştiği günümüzde, küreselleşme ivme kazanmış olup, sosyal ve ekonomik ilişkiler yoğunlaşmıştır. Bu yoğunlaşmanın zorunlu bir sonucu olarak hukuk alanında da yeni kurallar ve kurumlar getirilmiştir. Alacağın devri, borcun üstlenilmesi, borca katılma, sözleşmenin devri, sözleşmeye katılma, ticari işletme devri, ciro, alacağı tahsil yetkisi verilmesi, faktoring üçüncü kişi lehine sözleşme, bu kurumlardan bazıları olarak sayılabilir. Gelişen ve küreselleşen dünyada ticari ve sosyal hayatımızda alacağın devri, borcun üstlenilmesi ve ticari işletme devri müesseselerinin yeri önemlidir.

İSTANBUL BAROSU MAKALE

 

, ,